XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

14.02.2020

W dniach 17-19 września 2020 roku na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie odbędzie się XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. 

Kongresy Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych są okazją do upowszechniania, promowania i popularyzowania najnowszych osiągnięć naukowych z dziedziny nauk weterynaryjnych.

Zaplanowane wykłady prowadzone będą przez wybitnych naukowców, reprezentujących bardzo szeroki wachlarz dyscyplin. Podczas Kongresu będą prezentowane wyniki najnowszych badań naukowych i możliwa będzie wymiana doświadczeń pomiędzy naukowcami różnych specjalności.

Więcej:
http://xvi-kongres-ptnw.wmw.sggw.pl/

jp


Medycyna i biotechnologia Wydarzenia