Znamy laureatów Nagród Naukowych „Polityki”

22.10.2019

Już po raz 19. redakcja tygodnika „Polityka” wyłoniła laureatów Nagród Naukowych „Polityki”. Pięcioro wybitnych naukowców otrzymało stypendia w wysokości 15 tys. zł.

W kategorii Nauki humanistyczne laureatką została dr Olga Śmiechowicz, asystent w Katedrze Teatru i Dramatu na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na podstawie monografii o sposobach wykorzystania w antyku teatru jako narzędzia politycznego będzie ubiegała się jesienią o habilitację.

Dr Ewa Zawojska, adiunkt w Katedrze Mikroekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego została laureatką w kategorii Nauki społeczne. W kategorii Nauki o życiu stypendium przypadło dr Andrzejowi Zielezińskiemu, który jest adiunktem w Instytucie Biologii Molekularnej i Biotechnologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dr Iwona Chlebicka została laureatką nagrody w kategorii Nauki ścisłe. Jest adiunktem w Instytucie Matematyki Stosowanej i Mechaniki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. W kategorii Nauki techniczne zwycięzcą został dr inż. Mariusz Ptak, adiunkt w Katedrze Konstrukcji i Badań Maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej.

jp


Wydarzenia