Artykuły

Electronic nurse helps to save patients in Przemyśl

Professor Krzysztof Nowicki believes Minoan civilization to be different than generally thought

Polish literature researchers use digital methods to analyze literary texts

Polish scientists take part in the hunt for dark matter

Tests of a new Polish drone for gas and oil exploration

Competition of the Cracow University of Technology entitled Tadeusz Kościuszko – engineer and soldier.

Wielkopolska Union of Public Vocational Colleges launched

Innovative sightseeing with the student application from the Wrocław University of Technology

Constitution for Science addressed to the Sejm in April

Polish seminar in Cambridge

Elektroniczna pielęgniarka pomaga ratować pacjentów w Przemyślu

Prof. Krzysztof Nowicki o cywilizacji minojskiej inaczej niż się powszechnie sądzi

Polscy badacze literatury sięgają po cyfrowe metody analizy tekstów literackich

Polowanie na ciemną materię

Testy nowego polskiego drona do poszukiwań gazu i ropy naftowej

Konkurs Politechniki Krakowskiej „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz”

Powstanie Wielkopolski Związek Publicznych Uczelni Zawodowych

Innowacyjne zwiedzanie z aplikacją studentów Politechniki Wrocławskiej

Konstytucja dla Nauki w kwietniu trafi do Sejmu

Polskie seminarium w Cambridge

启动欧洲周将在波兰五个城市展开

Nysa的应用科学大学可以获得保存古迹的技能

森林部门的学生在Bieszczady学习了狼的生存量

西里西亚科技大学的新实验室是与该行业合作建立的

弗罗茨瓦夫理工大学将成立一个新的研究中心

弗罗茨瓦夫环境与生命科学大学正在调查多彩的土豆

量子技术理论国际中心在格但斯克成立

科学财团Pol-Stor-En成立

学生支持科学宪法

波兰领先的3D打印机制造商正在进入意大利市场