Artykuły

Агентство промышленного развития проводит конкурс на лучшие дипломные работы

В Варшавском технологическом университете пройдут Дни открытых дверей

Польское еврейское общество проведет научную конференцию «Еврейская женщина – новые исследования и исследовательские перспективы»

University of Szczecin becomes a member of the International Council of Archives

Wrocław University of Science and Technology established Academia Iuvenum

Researcher of the University of Life Sciences in Wrocław receives the Award of the Minister of Development, Labor and Technology

Silesian Voivodeship to cooperate with the Medical University of Silesia

Scientists of the Medical University of Wroclaw to conduct research on the innovative CAR-T therapy 

Białystok University of Technology to hold Białystok Forest Seminar

University of Warsaw to research COVID-19 pandemic in Poland from a psychological perspective

Industrial Development Agency to launch competition for the best diploma theses

Warsaw University of Technology to hold Open Days

Polish Society for Jewish Studies to hold a scientific conference „The Jewish Woman – New Research and Research Perspectives”

Los científicos de la Universidad Médica de Wrocław realizarán una investigación sobre la innovadora terapia CAR-T

Jornada de puertas abiertas en la Universidad Tecnológica de Varsovia

Dia aberto da Universidade Tecnológica de Varsóvia

Pandemia de COVID-19 en Polonia – una perspectiva psicológica

Une conférence scientifique intitulée „La femme juive – Les nouvelles recherches et perspectives de recherche”

Les Journées portes ouvertes à la Polytechnique de Varsovie

Premio Presidente de la Agencia de Fomento Industrial a la mejor tesis

Uniwersytet Szczeciński członkiem Międzynarodowej Rady Archiwów

Politechnika Wrocławska powołała do życia Academię Iuvenum

Badaczka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z Nagrodą Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

Województwo śląskie i Śląski Uniwersytet Medyczny będą współpracować

Naukowcy Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przeprowadzą badania nad innowacyjną terapią CAR-T 

Białostockie Seminarium Leśne

Pandemia COVID-19 w Polsce – perspektywa psychologiczna

Konkursu na najlepsze prace dyplomowe o Nagrodę Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu

Dni Otwarte na Politechnice Warszawskiej

Konferencja naukowa „Kobieta żydowska – nowe badania i perspektywy badawcze”