Artykuły

Przemysław Czarnek foi oficialmente nomeado Ministro da Educação e Ciência.

A Academia Online Santander Universidades será lançada em breve

Pesquisadora da Universidade Adam Mickiewicz em Poznań, vencedora do Prémio Edith Stein

Un investigador de la Universidad de Rzeszów, galardonado con el Premio de la Asociación de Escritores Polacos en el Extranjero

Wyniki badań konsorcjum z udziałem Uniwersytetu Zielonogórskiego opublikowane w „Nature” 

Zagraniczni naukowcy będą prowadzić badania na Politechnice Opolskiej

Starania o organizację Big Science Business Forum z poparciem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Badaczka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu laureatką Nagrody im. św. Edyty Stein

Naukowiec Uniwersytetu Rzeszowskiego laureatem Nagrody Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie

Wspólny projekt badawczo-rozwojowy Poczty Polskiej i warszawskich uczelni

Wkrótce rusza Akademia Santander Universidades online

Przemysław Czarnek został powołany na ministra edukacji i nauki

Студентка Силезского технологического университета стала амбассадором карьеры в Европейском Союзе

Student of the Silesian University of Technology becomes a Career Ambassador in the European Union

Лукасевич – ПОРТ будет руководить исследованиями в области медицинской биотехнологии

Łukasiewicz – PORT to manage research in the field of medical biotechnology

Ученый Гданьского медицинского университета стал экспертом ВОЗ

Scientist of the Medical University of Gdańsk becomes a WHO expert

Ученая Вроцлавского технологического университета получила награду премьер-министра за анализ Мачу-Пикчу

Researcher of the Wrocław University of Science and Technology receives the Prime Minister’s award for Machu Picchu analysis

Запускается конкурс Студенческого Парламента Республики Польша на лучшие дипломные работы

Students’ Parliament of the Republic of Poland to launch competition for the best diploma theses

Проф. Эва Слабы стала президентом Европейского минералогического союза

Prof. Ewa Słaby becomes president of the European Mineralogical Union

В Польше открылся виртуальный исследовательский институт

First Virtual Research Institute launched in Poland

Успех польских химиков описан на страницах журнала Nature

Success of Polish chemists described in the pages of Nature

أصبح البروفيسور إيوا سوابي رئيسًا لاتحاد المعادن الأوروبي

تم إطلاق أول معهد للبحوث الافتراضية في بولندا