Artykuły

Gdynia E(x)plory week est cette année entièrement sur Internet

La déclaration de l’équipe consultative du COVID-19 au Président de l’Académie Polonaise des Sciences

Internationale Beziehungen als Online-Studiengang

Wissenschaftliche Konferenz Gemeinsame Wege: „Geisteswissenschaftler über den Menschen”

Les relations internationales en ligne

أربعة فائزين بمنحة الماس من جامعة سيليزيا للتكنولوجيا

国际关系在线课程

L’enseignement hybride à l’Université de Varsovie

Hybridausbildung an der Universität Warschau

Gdynia E(x)plory Week este año se llevará a cabo exclusivamente online

Concurso por el mejor trabajo en el campo de la comunicación estratégica

Quatro representantes da Universidade Tecnológica da Silésia receberam a Bolsa de Diamante

Declaração da equipa consultiva do COVID-19 do Presidente da Academia Polaca de Ciências

La Universidad Estatal Stanisław Staszic en Piła cooperará con la Jordan University of Science and Technology

Um cientista da Universidade Tecnológica de Wrocław estudará as propriedades dos férmons de Majorana

Educação híbrida na Universidade de Varsóvia

Conferencia científica Vías Comunes „Humanistas sobre el hombre”

Le concours pour le meilleur travail en communication stratégique

La conférence scientifique Les voies communes „Les humanistes sur l’homme”

La Academia Vistula ofrece nuevo Grado y Máster en Relaciones internacionales que se impartirán online

Politechnika Śląska ma czworo laureatów Diamentowego Grantu

Naukowiec Politechniki Wrocławskiej zbada właściwości wirów Majorany

Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile będzie współpracować z Jordan University of Science and Technology

Grant Sonatina dla młodej badaczki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Gdynia E(x)plory Week w tym roku w całości w Internecie 

Oświadczenie zespołu doradczego ds. COVID-19 przy prezesie Polskiej Akademii Nauk

Kształcenie hybrydowe na Uniwersytecie Warszawskim

Konkurs na najlepszą pracę w zakresie komunikacji strategicznej

Konferencja naukowa Wspólne Drogi „Humaniści o człowieku”

Stosunki międzynarodowe w trybie online