100 młodych naukowców laureatami konkursu START 2022

16.05.2022
Fot. Youtube FNP

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) ogłosiła wyniki konkursu START 2022. Prestiżowe stypendia otrzyma 100 wybitnych młodych naukowców. W tym roku stypendia zostały przyznane po raz trzydziesty.

Program START FNP jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci programu START otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel.

Wśród nagrodzonych w tym roku, najwięcej badaczy reprezentuje nauki biologiczne i medyczne – 31 stypendiów. Na czele rankingu instytucji, z których pochodzi największa liczba laureatów uplasował się Uniwersytet Warszawski (12 stypendystów), na drugim miejscu znalazł się Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (10 stypendystów), a na trzecim Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (9 stypendystów).

Lista laureatów:
https://www.fnp.org.pl/laureaci-start-2022/

jp


Wydarzenia