121 projektów Uniwersytetu Warszawskiego za ponad 39 mln euro w programie „Horyzont 2020”

29.04.2022
Stefan Maszewski/REPORTER

Krajowy Punkt Kontaktowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju opublikował raport podsumowujący uczestnictwo Polski w Programie Ramowym Unii Europejskiej „Horyzont 2020”. Liderem wśród polskich jednostek naukowych będących beneficjentami tego programu jest Uniwersytet Warszawski, który brał udział w 121 projektach z dofinansowaniem ponad 39 mln euro.

„Horyzont 2020” to zakończony już program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji. Był realizowany w latach 2014–2020.

W raporcie poinformowano, że „ogółem 894 polskie instytucje, co stanowi 2,58% organizacji z UE, otrzymało łącznie 748,01 mln euro dofinansowania. To ponad 1/5 środków, które trafiły do 13 nowych krajów członkowskich [włączonych do UE w 2004 roku razem z Polską lub w następnych latach]. Polscy uczeni i przedsiębiorcy plasują się niezmiennie na 15. pozycji wśród państw członkowskich i są liderem w grupie nowych krajów członkowskich”.

jp


Badania i rozwój