200 mln złotych dla uczelni kształcących przyszłych nauczycieli

28.03.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na „Programy kształcenia nauczycieli”. Projekt jest finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i ma na celu podniesienie kompetencji studentów, którzy zamierzają w przyszłości zostać nauczycielami. 

Poprawa jakości kształcenia na wszystkich szczeblach edukacji to jeden z warunków skoku rozwojowego naszej gospodarki. Chcemy, aby od przedszkola aż po studia wiedza, którą nabywają najpierw dzieci, a następnie młodzież, była praktyczna i użyteczna. Dlatego potrzebujemy doskonale wykwalifikowanej kadry – powiedział  wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

O dofinansowanie mogą starać się szkoły wyższe publiczne i niepubliczne. Projekty powinny trwać od 24 do 60 miesięcy. Maksymalna wartość projektu zależna jest od wielkości uczelni i wynosi od 4 mln dla uczelni kształcących mniej niż 4 tys. studentów, aż do 12 mln dla największych, kształcących powyżej 12 tys. studentów. Łącznie na konkurs przeznaczono 200 mln złotych.

Nabór wniosków rozpocznie się 23 kwietnia i potrwa do 6 czerwca 2018 r.

Więcej:
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,6058,konkurs-nr-powr-03-01-00-ip-08-00-pkn18-na-programy-ksztalcenia-nauczycieli-dotyczacy-opracowania-i-wdrozenia-programow-ksztalce.html


Badania i rozwój Szkolnictwo wyższe