740 mln zł dla naukowców na realizację projektów z zakresu badań podstawowych

26.05.2022
Fot. NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 22 i SONATA 17. Ich laureatki i laureaci otrzymają niemal 740 mln zł na realizację projektów z zakresu badań podstawowych w polskich jednostkach naukowych i badawczych.

W rozstrzygniętych konkursach złożono łącznie 3005 wniosków, których wartość opiewała na niemal 3,3 mld zł. Ostatecznie do finansowania zakwalifikowano 589 projektów. 

OPUS jest konkursem skierowanym do szerokiego grona odbiorców. Nie ma w nim ograniczeń co do zaawansowania kariery naukowej kierownika projektu, posiadanego stopnia naukowego lub doświadczenia w prowadzeniu badań.

Konkurs SONATA skierowany jest do badaczek i badaczy ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę̨ naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań. 

Najwięcej projektów zrealizują przedstawiciele nauk ścisłych i technicznych (243) o wartości ponad 294,3 mln zł. Finansowanie otrzymało także 196 projektów z obszaru nauk o życiu o wartości niemal 345 mln zł oraz 150 z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce na kwotę ponad 100,2 mln zł.

jp


Badania i rozwój