Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego zwycięzcą konkursu Polsko-Chińskiej Rady Biznesu

06.05.2022
fot. Uniwersytet Gdański

Kamil Kręt, ubiegłoroczny absolwent Uniwersytetu Gdańskiego zajął 1. miejsce w konkursie na najlepszą pracę dyplomową z zakresu współczesnej współpracy gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej z Chińską Republiką Ludową, organizowanym przez Polsko-Chińską Radę Biznesu.

Tytuł zwycięskiej pracy to „Chińska ekspansja w branży gier wideo i jej rola w dążeniu Chińskiej Republiki Ludowej do mocarstwowości w XXI wieku”. Jej Istotą jest jej synkretyczny charakter, wysuwający na pierwszy plan zagadnienia natury ekonomicznej, nie odcinając przy tym gospodarki od innych, związanych z nią i wpływających na nią dziedzin wiedzy jak np. polityka, technologia czy kultura i ideologia – czytamy w serwisie uczelni.

Celem konkursu jest m.in. kreowanie przyszłych liderów i ekspertów współpracy biznesowej między Polską i Chinami oraz zwrócenie uwagi na zagadnienia dotyczące miejsca Polski we współpracy dwustronnej z Chińską Republiką Ludową, jej polityki zagranicznej i współpracy biznesowej.

Więcej: https://ug.edu.pl/news/pl/3238/chinska-ekspansja-w-branzy-gier-wideo-zwyciezyla-praca-dyplomowa-absolwenta-ug

 

jsz


Nowoczesna gospodarka