Absolwent Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy laureatem ogólnopolskiego konkursu

18.01.2021

Absolwent wydziału technologii i inżynierii chemicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, mgr inż. Mateusz Zasada, zajął II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii.

Nagrodzona praca magisterska to „Wykorzystanie odpadowego poliwinylobutyralu (PVB) do modyfikacji poli(chlorku winylu)”. Jej celem było określenie możliwości wykorzystania odpadowej folii PVB do wytworzenia mieszanin polimerowych oraz kompozytów polimerowo-drzewnych o osnowie poli(chlorku winylu) oraz zbadanie ich właściwości przetwórczych, fizykomechanicznych i termicznych.

Do wytworzenia mieszanin polimerowych i kompozytów polimerowo-drzewnych zastosowano PVB – odpad technologiczny pochodzący z produkcji szkła laminowanego w postaci skrawków folii. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że można wykorzystać PVB do modyfikacji poli(chlorku winylu) – czytamy w serwisie uczelni.

 

jsz


Wydarzenia