Absolwentka farmacji na Śląskim Uniwersytecie Medycznym z grantem konkursu Lider

10.11.2021

Dr n. farm. Aldona Minecka – absolwentka farmacji na Śląskim Uniwersytecie Medycznym – otrzymała grant w wysokości prawie 1,5 mln zł przyznany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu Lider XII. Dofinansowane badania mają dać odpowiedź na problem słabej rozpuszczalności i biodostępności większości stosowanych substancji aktywnych. 

Problem słabej rozpuszczalności i biodostępności skutkuje tym, że mały procent przyjętej przez pacjenta dawki leku wykazuje pożądaną aktywność – rodzi to konieczność przyjmowania większych dawek i ryzyko działań niepożądanych, z którymi nierzadko trzeba walczyć stosując inne farmaceutyki (powstaje wtedy błędne koło).

Grant zakłada trzy alternatywne i nowoczesne ścieżki działania: amorfizację (przeprowadzenie do formy bezpostaciowej), micelizację – opracowanie indywidualnych, „szytych na miarę” nośników polimerowych dla wybranych substancji oraz pracę nad formami polimorficznymi – czytamy w serwisie uczelni.

Więcej: https://sum.edu.pl/uczelnia/wiadomosci-z-zycia-uczelni/13952-grant-dla-absolwentki-wydzialu-nauk-farmaceutycznych-sum-gratulujemy

 

jsz


Medycyna i biotechnologia