Adamed Pharma wspólnie z polskimi naukowcami pracuje nad szczepionką przeciwko chorobom odzwierzęcym

03.12.2021

Adamed Pharma wspólnie z Instytutem Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i Uniwersytetem Gdańskim rozpoczyna prace badawczo-naukowe nad opracowaniem i rozwojem klinicznym nowoczesnych szczepionek opartych na technologii mRNA/VLP, skierowanych przeciwko pojawiającym się chorobom odzwierzęcym.

Konsorcjum na swój projekt otrzymało grant w wysokości 58,5 mln zł z Agencji Badań Medycznych.

Głównym celem zgłoszonego projektu jest opracowanie innowacyjnej szczepionki opartej na technologii mRNA/VLP przeciw odzwierzęcym patogenom wirusowym. Pandemia COVID-19 pokazała, że nowo pojawiające się odzwierzęce wirusy mogą rozprzestrzeniać się w społeczeństwach na całym świecie z niespotykaną szybkością oraz równie szybko mutować w nowe warianty.

Założeniem projektu jest opracowanie szczepionki, która posiadać będzie znaczące przewagi nad obecnie dostępnymi preparatami. W przypadku szczepionki przeciw SARS-CoV-2 będą to korzystniejsze warunki przechowywania względem obecnych szczepionek mRNA. Nowa szczepionka ma również szansę wykazywać wyższą skuteczność względem nowych wariantów wirusa, które wykazują odporność przed obecnymi preparatami.

jp


Medycyna i biotechnologia