Adiunkt Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów

18.01.2019

Dr Hanna Kelm, adiunkt w Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych na wydziale ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach otrzymała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską „Skuteczność polityki rodzinnej w warunkach regresu demograficznego w Polsce”– informuje uczelnia.

Dr Kelm opracowała i wykorzystała zaproponowany model do diagnozy polskiej polityki rodzinnej, który opiera się na potrzebach rodzin, w podziale na cztery rodzaje potrzeb: ekonomiczne; godzenie pracy zawodowej i opieki nad dzieckiem; opieka zdrowotna dla kobiet w ciąży i dzieci; wsparcie rodzin dysfunkcyjnych i bezpieczeństwo rodzinne. Dysertacja dr Kelm otrzymała również wyróżnienie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

W tym roku, spośród 462 zgłoszonych prac  Prezes Rady Ministrów przyznał 54 nagrody. 6 osób uhonorowano za wybitny dorobek naukowy i artystyczny, 19 odebrało wyróżnienia za osiągnięcia naukowo-techniczne. Nagrodzono również 29 prac doktorskich i habilitacyjnych.

 

jsz


Wydarzenia