Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie rozpoczęła współpracę z PKP SA w ramach partnerstwa Europe’s Rail Joint Undertaking 

26.01.2023
Europe's Rail

Celem projektu Europe’s Rail Joint Undertaking (ERJU), w którym bierze udział krakowska AGH jest przyspieszenie rozwoju i innowacyjności technologii i rozwiązań operacyjnych w branży kolejowej. 

To finał trwających ponad dwa lata prac, które w grudniu 2022 r. zaowocowały zawarciem umowy ekosystemu badawczo-rozwojowego oraz umów dotyczących utworzenia konsorcjów międzynarodowych. W ich ramach będą realizowane cztery projekty badawczo-rozwojowe, przy czym AGH uczestniczy w trzech z nich: FP1 – MOTIONAL – Planowanie i kontrola zarządzania siecią oraz zarządzanie mobilnością w środowisku multimodalnym, FP3 – IAM4RAIL – Inteligentne i zintegrowane zarządzanie aktywami, FP4 – Rail4Earth – Zrównoważony i ekologiczny system kolejowy.

Zaangażowanych będzie w nie pięć wydziałów AGH: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej; Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska; Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami; Zarządzania; Energetyki i Paliw.

jp 


Badania i rozwój