Akademia Górniczo-Hutnicza współtworzy Europejski Uniwersytet Kosmiczny

29.09.2020

Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) w Krakowie wraz z uczelniami z Niemiec, Francji, Luksemburga i Szwecji utworzy Europejski Uniwersytet Kosmiczny – poinformował prof. Jerzy Lis, rektor AGH.

Rektor AGH poinformował o tym podczas panelu „Transformacja uniwersytetów: jak będą wyglądać polskie uniwersytety przyszłości?”, który odbył się w ramach kongresu Impact’20 Connected Edition driven by Metropolia GZM.

Jest to pokłosie zwycięstwa w konkursie Komisji Europejskiej „European Universities” konsorcjum pod nazwą „European Space University for Earth and Humanity” (Europejski Uniwersytet Kosmiczny dla Ziemi i Ludzkości) UNIVERSEH, w skład którego poza AGH wchodzą: Uniwersytet w Tuluzie (Francja), Uniwersytet Luksemburski (Luksemburg), Uniwersytet Heinricha Heinego w Düsseldorfie (Niemcy) oraz Uniwersytet Techniczny w Luleå (Szwecja).

Współpraca międzynarodowa w zakresie badań nad kosmosem jest w tej chwili jednym z badawczych priorytetów. Ten projekt naukowo-badawczy ma za zadanie poszerzać wiedzę z zakresu technologii kosmicznej – powiedział rektor AGH.

jp


Szkolnictwo wyższe