Akademia Managera Programu Ramowego Horyzont Europa

06.09.2022
Horizon Europe

Krajowy Punkt Kontaktowy w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do udziału w Akademii Managera Programu Ramowego Horyzont Europa, która jest organizowana wspólnie z siecią Horyzontalnych Punktów Kontaktowych. 

Akademia składa się z 12 modułów informacyjnych oraz 7 spotkań towarzyszących, podczas których będą prezentowane dobre praktyki beneficjentów. 

Akademię Managera uruchamiamy z trzech powodów. Po pierwsze, w ostatnich miesiącach obserwujemy wzmożone zainteresowanie polskich naukowców oraz przedsiębiorców rozmaitymi instrumentami Horyzontu Europa i związany z tym głód wiedzy, jak z nich skorzystać. Po drugie, chcemy maksymalnie ułatwić rodzimym podmiotom sięganie po atrakcyjne granty na realizację projektów. Po trzecie, jeżeli będziemy się dzielić z potencjalnymi beneficjentami Horyzontu Europa naszymi podstawowymi zasobami, jakimi są wiedza i umiejętności, przełoży się to nie tylko na poszerzenie ich kompetencji, ale także na wzrost konkurencyjności i wzrost gospodarczy w skali Unii Europejskiej oraz wyniesienie europejskiego systemu badań naukowych i innowacji na nowy poziom – mówi dr Paweł Kuch, p.o. dyrektor NCBR.

Więcej:
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/akademia-managera

jp


Badania i rozwój