Akademia Morska w Szczecinie najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnią w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych

09.11.2021

Akademia Morska w Szczecinie wygrała konkurs na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną Uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”, organizowany po raz jedenasty przez Akademickie Centrum Informacyjne z Poznania. Akademia wyróżniła się czynnym i innowacyjnym udziałem w tworzeniu międzynarodowej przestrzeni naukowo-badawczej oraz edukacyjnej, zorientowanej głównie na gospodarkę morską.

Na wyborze zwycięzcy zaważyła także wielokierunkowość badań naukowych i prace rozwojowe prowadzone przez uczelnie, w oparciu o monitorowanie zmieniającego się otoczenia. To właśnie one wnoszą kluczowy wkład w innowacyjność gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu morskiego – czytamy w serwisie uczelni.

Konkurs na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną Uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych” ma na celu ocenę stopnia wykorzystania nowoczesnych technologii wspierających proces nauczania, a także zapoznanie się z innowacyjnymi działaniami w edukacji wyższej.

Więcej: https://www.am.szczecin.pl/pl/uczelnia/aktualnosci/tworzymy-innowacyjne-perspektywy/

 

jsz


Szkolnictwo wyższe