Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu ruszyła z rekrutacją na studia

08.06.2022
Facebook ANS Elbląg

4 instytuty, 14 kierunków studiów, 25 specjalności na bezpłatnych studiach inżynierskich, licencjackich i magisterskich czekają na chętnych w Akademii Nauk Stosowanych (ANS) w Elblągu. Uczelnia rozpoczęła rejestrację elektroniczną kandydatów na rok akademicki 2022/2023.

ANS przygotowała kilka nowości. W ofercie pojawił się kierunek studiów Kosmetologia oraz nowe specjalności, takie jak Resocjalizacja nieletnich oraz Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w ramach Pedagogiki, czy też Administracja publiczna i zapobieganie patologiom społecznym na kierunku Administracja.

Uczelnia oferuje także kierunki, które od wielu lat plasują się w czołówce najczęściej wybieranych studiów w Polsce. W ANS dostępne są: Informatyka, Filologia angielska, Budownictwo oraz Ekonomia z nową specjalnością – Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw.

Więcej:
https://ans-elblag.pl/kierunki-studiow/


Szkolnictwo wyższe