Ambasador Rwandy w Polsce gościem Szkoły Głównej Handlowej

16.12.2021

Rektor Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, przyjął ambasadora Rwandy w Polsce prof. Anastase’ego Shyakę. Spotkanie miało na celu omówienie dotychczasowej współpracy głównie z ośrodkami akademickimi w Rwandzie oraz możliwych form rozwijania tych relacji w przyszłości – informuje Gazeta SGH.

Podczas spotkania ambasador Rwandy potwierdził wolę kontynuowania współpracy z SGH w zakresie badań, wymiany akademickiej i realizacji wspólnych projektów. SGH i University of Rwanda mają aktywne porozumienie o współpracy od 2018 roku.

Prof. Wachowiak podkreślił, że dla SGH rozwój współpracy międzynarodowej, również na kontynencie afrykańskim jest bardzo istotny. Pełnomocniczka rektora ds. Afryki zwróciła uwagę na rosnące znaczenie Afryki w stosunkach międzynarodowych oraz na nasz możliwy udział w przygotowaniu kadr do implementacji założeń Afrykańskiej Kontynentalnej Umowy o Wolnym Handlu (AfCFTA), która stanowi jedno z najważniejszych osiągnięć na kontynencie.

jp


Szkolnictwo wyższe Wydarzenia