Aplikacja edukacyjna Naturalne bogactwa Polski

01.10.2021

Zespół studentów z  Koła Naukowego Geoinformatyków GeoIT z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie pod opieką dr. Mateusza Zawadzkiego opracował i przygotował aplikację edukacyjną Naturalne bogactwa Polski.

Aplikacja jest wynikiem realizacji zwycięskiego projektu pozyskanego w ramach konkursu „Minigranty im. Anny Pasek dla Kół Naukowych”. Jej celem jest pogłębienie wiedzy z zakresu rozlokowania surowców naturalnych oraz ośrodków ich pozyskiwania na terenie Polski. Prezentuje informacje dotyczące importu, eksportu, wydobycia oraz wykorzystywania poszczególnych surowców. Dane wykorzystane do utworzenia aplikacji pochodzą z zasobów Państwowego Instytutu Geologicznego.

Aplikacja składa się z trzech elementów głównych przeznaczonych do nauki i sprawdzania zdobytej już wiedzy – Nauka, Test i Tryb swobodny. Wszystkie udostępnione informacje, zoptymalizowane są pod kątem nauki dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Więcej:
http://bogactwanaturalne.annapasek.org/

jp


Innowacje