Archeologiczne odkrycie w Dalmacji 

05.11.2021

Osadę rzymskich emigrantów z Dalmacji, uciekających przed plemionami germańskimi odkryli w Chorwacji archeolodzy z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie, którzy pracowali pod kierownictwem dr. hab. Fabiana Welca, prof. UKSW.

Podczas kolejnego sezonu badań przebadano m.in. unikalny rzymski kompleks willowy (villa rustica), który zlokalizowano dzięki badaniom georadarowym w zatoce Podsilo na północy wyspy Rab – informuje UKSW.

Okazało się, że kompleks ma wiele etapów użytkowania, począwszy od wczesnego okresu rzymskiego do okresu bizantyjskiego włącznie, kiedy to w pozostałościach zrujnowanej już willi wzniesiono architekturę drewnianą.

Dzięki tegorocznym skanowaniom radarowym w zachodniej części badanej zatoki naukowcy odkryli także monumentalny budynek, wyłożony mozaikami, o czym świadczą znaleziska licznych tesser – kostek tworzących mozaiki podłogowe na powierzchni gruntu.

Badania prowadzone od kilku lat w ramach projektu „Topografia Archeologiczna wsypy Rab” w Chorwacji finansowane są przez Narodowe Centrum Nauki.

jp


Humanistyka