Architektura Krajobrazu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z akredytacją IFLA Europe

03.02.2023
SGGW

Kierunek Architektura Krajobrazu, realizowany na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie, otrzymał prestiżowe wyróżnienie – Recognition of Landscape Architecture programme, nadawane przez Międzynarodową Federację Architektury Krajobrazu, oddział Europa (IFLA Europe – International Federation of Landscape Architecture Europe).

Program oferowany na studiach wpisuje się w najnowsze trendy kształcenia młodych architektów krajobrazu, obowiązujące na innych europejskich uczelniach. Wyróżnienie to zwiększa atrakcyjność kierunku, zarówno dla polskich, jak i zagranicznych studentów – podkreśla SGGW.

Architektura Krajobrazu to interdyscyplinarny kierunek techniczno-przyrodniczo-artystyczny. Studia pozwalają na zdobycie umiejętności projektowania i zarządzania przestrzenią i krajobrazem. W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: projektowanie obiektów architektury i krajobrazu, rysunek i rzeźba, drzewoznawstwo, rośliny zielne, historia sztuki ogrodowej, matematyka, geometria wykreślna, biologia roślin, ekologia, budowa obiektów architektury krajobrazu, pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu.

jp


Szkolnictwo wyższe