Artykuł naukowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w prestiżowym czasopiśmie 

08.08.2022
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Artykuł pracowników Katedry Badań nad Gospodarką Cyfrowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (UE) został opublikowany w prestiżowym czasopiśmie Energies. Dr hab. Robert Wolny, prof. UE oraz dr hab. Magdalena Jaciow, prof. UE są współautorami tekstu „The Influence of Environmental Awareness on Responsible Energy Consumption – The Case of Households in Poland”.

Rosnący wpływ konsumpcji na środowisko jest tematem szeroko omawianym, od kilkudziesięciu lat przyciąga uwagę środowisk akademickich i wywołuje pytania dotyczące poprzedników odpowiedzialnej konsumpcji. 

Celem artykułu naukowców katowickiej uczelni było zbadanie wpływu świadomości ekologicznej na odpowiedzialne zużycie energii. Wyniki badań potwierdziły istotną mediacyjną rolę postawy mobilizacyjnej i świadomości ekologicznej w wyjaśnianiu związków między postrzeganą efektywnością konsumentów a efektywnością energetyczną i ograniczaniem zachowań – czytamy w serwisie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

Więcej: https://www.ue.katowice.pl/pracownicy/nauka-i-biznes/article/publikacja-pracownikow-katedry-badan-nad-gospodarka-cyfrowa-w-prestizowym-czasopismie-energies.html

 

jsz


Nowoczesna gospodarka