Badacz Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach współautorem artykułu w Science

14.03.2023
Karol Bacik, Bogdan Bacik, Tim Rogers Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Profesor Akademii Wychowania Fizycznego (AWF) w Katowicach, dr hab. Bogdan Bacik jest współautorem artykułu w prestiżowym czasopiśmie Science. Opisuje on odkrycie naukowców z Polski i Wielkiej Brytanii dowodzące, że grupy ludzi, mijających się w pozornie nieuporządkowany sposób, mają skłonność do spontanicznego tworzenia pasów ruchu.

Kształt tych pasów zależy od warunków, w jakich znajduje się grupa oraz celów, do których dąży. Po pasach innego kształtu poruszać się będą np. grupy pieszych na przejściu, zmierzające w przeciwnych kierunkach, a po innych grupy osób wchodzących i wychodzących z budynków. Wzory jakie tworzą pasy ruchu, mają charakter krzywych stożkowych, a nie okręgów czy prostych.

Wyniki badania mogą znaleźć zastosowanie w wielu dyscyplinach nauki z dziedzin biologii i fizyki, a także mieć istotny wpływ na przykład na poprawę bezpieczeństwa ludzi podczas organizowania dużych zgromadzeń, opracowywanie dróg ewakuacji czy kontrolowanie spanikowanego tłumu – informuje AWF. 

Więcej: https://awf.katowice.pl/aktualnosci/profesor-awf-katowice–dr-hab-bogdan-bacik-wspolautorem-artykulu-w-prestizowym-czasopismie-science-409.html

 

jsz 


Wydarzenia