Badacz Politechniki Wrocławskiej z medalem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

15.10.2021

Prof. Łukasz Sadowski z wydziału budownictwa lądowego i wodnego Politechniki Wrocławskiej otrzymał medal Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa im. Wacława Żenczykowskiego. Kapituła nagrody doceniła osiągnięcia naukowo-techniczne laureata w dziedzinie budownictwa.

Nagroda jest prestiżowym wyróżnieniem przyznawanym za sukcesy w dziedzinie budownictwa ogólnego, obejmujące również m.in. problematykę materiałów budowlanych, fizyki budowli, technologii robót budowalnych.

Prof. Sadowskiego wyróżniono za wyniki badań dotyczących opracowania nowego podejścia do identyfikacji zespolenia warstwowych kompozytów cementowych dzięki znajomości zjawisk na poziomie mikro- i nano-.

– Badania mogą mieć zastosowania do bardziej efektywnego łączenia wykonywanych posadzek lub nawierzchni cementowych z istniejącymi podkładami betonowymi. Lepsze zespolenie oznacza bowiem wyższą trwałość kompozytów cementowych w przyszłości – mówi laureat cytowany w serwisie uczelni.

Więcej: https://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/nagroda-im-waclawa-zenczykowskiego-dla-naukowca-z-w2-12179.html

 

jsz


Nauki techniczne Wydarzenia