Badacz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zdobył stypendium Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

24.11.2022
SLAWOMIR KOWALSKI / POLSKA PRESS/ EAST NEWS

Dr hab. Maciej Serowaniec, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z wydziału prawa i administracji zdobył stypendium Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w ramach konkursu „European Court of Auditors Postgraduate Research Grant Programme”. W ramach stypendium naukowiec odbędzie miesięczny staż naukowy na Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji oraz kwerendę biblioteczną w tamtejszym Archiwum Historycznym Unii Europejskiej (UE).

Projekt badawczy laureata jest poświęcony roli niezależnych instytucji fiskalnych w działaniu na rzecz przestrzegania reguł i zasad budżetowych w państwach członkowskich UE. Komisja konkursowa doceniła jego nowatorski charakter i potencjał w zakresie promowania idei jawności i transparentności polityki budżetowej w państwach członkowskich UE. 

W ramach projektu przeanalizowany zostanie m.in. wpływ niezależnych instytucji fiskalnych na procedury parlamentarne związane z uchwalaniem oraz zmianą ustaw budżetowych – informuje uczelnia.

Więcej: https://portal.umk.pl/pl/article/najlepszy-projekt-w-europie

 

jsz


Wydarzenia