Badacze Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie zdobyli grant Agencji Badań Medycznych 

11.02.2021

Naukowcy z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie zdobyli grant Agencji Badań Medycznych na projekt „Ocena bezpieczeństwa i efektywności klinicznej stent-graftów aortalnych modelowanych przy użyciu innowacyjnej technologii drukowania modeli w formacie 3D – wieloośrodkowe badanie randomizowane”.

Celem projektu, z udziałem ośrodków naczyniowych z Poznania i Wrocławia, jest randomizowane badanie wieloośrodkowe, dotyczące wykorzystania technologii wydruku 3D do projektowania i wykonywania modyfikacji stent-graftów aortalnych przy zaawansowanej chirurgii aorty w leczeniu patologii aorty piersiowo-brzusznej.

Badana technologia pozwala doskonale modelować stent-grafty bez potrzeby oczekiwania na wyprodukowanie obecnie używanych graftów, przy czym jest kilkukrotnie tańsza. Przed jej upowszechnieniem konieczne jest przeprowadzenie badań klinicznych, co zostanie zrealizowane w ramach grantu w wys. ponad 14 mln zł – informuje uczelnia.

 

jsz


Medycyna i biotechnologia