Badacze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w międzynarodowym projekcie „LEAD”

09.06.2022
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uczestniczą w międzynarodowym projekcie „Learning And Development in micro- and small enterprises” – informuje uczelnia.

Międzynarodowy projekt „LEAD – Learning And Development in micro- and small enterprises” otrzymał dofinansowanie w wys. ponad 300 tys. euro. Pieniądze są przeznaczone na realizację badań w zakresie identyfikacji potrzeb szkoleniowych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie. 

Rezultaty projektu będą dostępne w postaci wyników badań i wytycznych do tworzenia oraz realizacji programów szkoleniowych dla przedsiębiorstw. Wyniki badań zawarte będą w ogólnodostępnym podręczniku po zakończeniu projektu. Projekt realizowany jest w partnerstwie z uczelniami i instytucjami otoczenia biznesu z Belgii, Chorwacji, Estonii, Francji, Portugalii i Węgier – lider projektu. Projekt potrwa do kwietnia 2024 roku.

 

jsz


Nowoczesna gospodarka