Badacze z Wrocławia i Warszawy sprawdzą jak pachnie zakażenie wirusowe

08.07.2021

Konsorcjum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zrealizuje projekt „Jak pachnie zakażenie wirusowe? Analiza lotnych związków organicznych oraz możliwości ich detekcji na modelach linii komórkowych oraz modelach mysich”. 

Dzięki dofinansowaniu w wys. ponad 1,3 mln zł z konkursu Sonata 16 Narodowego Centrum Nauki badacze sprawdzą jakie zapachy – lotne związki organiczne – powstają w wyniku zakażenia wirusowego. Do badań wykorzystają psy wyszkolone do detekcji jednego z wirusów i sprawdzą, jaka jest czułość i specyficzność detekcji psami.

Badania zostaną wykorzystane do stworzenia bibliotek zapachowych, które będą wykorzystywane w klinicznej chromatografii gazowej oraz do ulepszania urządzeń typu elektroniczne nosy. Pomogą też zrozumieć mechanizmy detekcji chorób wirusowych oraz czułość i specyficzność takich metod w kontrolowanym badaniu na układach modelowych – czytamy w serwisie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

 

jsz


Medycyna i biotechnologia