Badaczka Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej z Grantem Interwencyjnym Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

26.11.2021

Dr hab. Joanna Kurowska – Pysz, prof. Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej zrealizuje projekt „Kryzys w kopalni Turów i jego wpływ na czesko-polską współpracę transgraniczną: ocena, wnioski i rekomendacje”. Badania są finansowane w ramach programu Grantów Interwencyjnych Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – informuje uczelnia.

Problem badawczy dotyczy wpływu konfliktu na poziomie narodowym (pomiędzy rządami sąsiednich krajów unijnych) na integrację i współpracę transgraniczną na poziomie lokalnym. Celem głównym badań jest identyfikacja wpływu sporu wokół kopalni Turów na integrację i współpracę transgraniczną na pograniczu polsko-czeskim, szczególnie w Euroregionie Nysa.

Projekt zrealizuje 3 partnerów posiadających wystarczający potencjał (wiedzę, doświadczenie, zasoby), aby prowadzić badania efektywnie i osiągnąć zaplanowane cele. Liderem projektu będzie Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, a partnerami: Uniwersytet Techniczny w Libercu i Uniwersytet Jana Ewangelisty w Usti nad Łabą.

Więcej: https://wsb.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/dr-hab-joanna-kurowska-pysz-prof-awsb-zdobywca-grantu-interwencyjnego-narodowej-agencji-wymiany-akademickiej-2.html

 

jsz


Wydarzenia