Badaczka Politechniki Poznańskiej Gwiazdą Umiędzynarodowienia 2021

04.05.2021

Dr inż. Justyna Trojanowska, prodziekan ds. współpracy z gospodarką wydziału inżynierii mechanicznej Politechniki Poznańskiej, została Gwiazdą Umiędzynarodowienia 2021. Nagrodzono ją w kategorii Teaching Star – Gwiazda Nauczania.

– To dla mnie ogromne wyróżnienie. To niezwykłe, że moja codzienna praca została dostrzeżona i tak dobrze oceniona przez Kapitułę Konkursu. Dla mnie osobiście to zobowiązanie do dalszego doskonalenia warsztatu dydaktycznego i podejmowanie nowych, jeszcze odważniejszych wyzwań – mówi laureatka cytowana w serwisie uczelni.

Jak podkreślają organizatorzy – Fundacja Edukacyjna PERSPEKTYWY – nagroda honoruje osoby, które swoją pracą, umiejętnościami i zaangażowaniem przyczyniają się do umiędzynarodowienia polskiej nauki.

Nagrodę przyznaje kapituła reprezentantów polskich instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwój umiędzynarodowienia. Przewodniczącym jest przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.

 

jsz


Wydarzenia