Badaczka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu laureatką stypendium Fundacji Lanckorońskich

20.07.2022
ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWS

Prof. dr hab. Hanna Ratuszna z wydziału humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu znalazła się wśród tegorocznych stypendystów Fundacji Lanckorońskich. W ramach stypendium będzie w Rzymie realizować projekt „Epistolografia Henryka Siemiradzkiego (1852-1873). Artystyczna topografia miast: Charków – Kraków – Rzym”.

Badania toruńskiej naukowiec stanowią próbę zdefiniowania miasta jako przestrzeni kulturowej, doświadczanej przez Siemiradzkiego, ustalenia roli modelu  egzystencji, wpływu historii (tradycji) i etapów kształtowania dyskursu nowoczesności, który stanowił przeciwwagę dla melancholijnej aury schyłku wieku XIX – czytamy w serwisie uczelni.

Stypendia Lanckorońskich przeznaczone są na prowadzenie badań w Rzymie, Wiedniu, Londynie i innych ośrodkach naukowych Europy. Trafiają do uczonych prowadzących badania w ramach nauk humanistycznych, w szczególności archeologów śródziemnomorskich, historyków, historyków sztuki, filologów klasycznych i historyków filozofii.

Więcej: https://portal.umk.pl/pl/article/z-mecenatem-lanckoronskich-1

 

jsz


Humanistyka