Badaczka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu członkinią ESFRI Health and Food Strategic Working Group

13.07.2022
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prof. Agnieszka Kita z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu została członkinią Grupy Roboczej ds. Zdrowia i Żywności Europejskiego Forum Strategicznego ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI).

ESFRI  zostało powołane w 2002 roku w odpowiedzi na potrzebę stworzenia spójnej strategii rozwoju europejskich infrastruktur badawczych. Jego częścią są grupy robocze dotyczące różnych dziedzin. Jedną z nich jest Grupa Robocza ds. Zdrowia i Żywności, czyli Health and Food Strategic Working Group (H&F SWG), której przewodniczącą jest prof. Lucia Banci z Włoch.

H&F SWG monitoruje i ocenia wdrażanie istniejących infrastruktur badawczych w obszarze zdrowia i żywności, analizuje schematy ich wdrażania i poprawia ich potencjalne zastosowanie w interdyscyplinarnych infrastrukturach badawczych. 

Prof. Kita jest liderką Wiodącego Zespołu Badawczego Food & Health i kierowniczką Zakładu Technologii Przetworów Ziemniaczanych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – informuje uczelnia.

Więcej: https://upwr.edu.pl/aktualnosci/naukowczyni-z-upwr-czlonkinia-esfri-health-and-food-strategic-working-group-3843.html

 

jsz


Badania i rozwój