Badaczka Uniwersytetu Wrocławskiego dokumentuje wiejskie cmentarze na pograniczu polsko-czeskim

19.08.2022
A. Zaręba Uniwersytet Wrocławski

Projekt dr hab. Alicji Krzemińskiej z Uniwersytetu Wrocławskiego uzyskał dofinansowanie z programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Nauka dla Społeczeństwa”. Badaczka Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, wraz z zespołem, dokumentuje wiejskie cmentarze na pograniczu polsko-czeskim.

Z punktu widzenia historii, wiejskie cmentarze są jednym z ważniejszych, stałych i rozpoznawalnych krajobrazów polskich wsi. Obecny krajobraz wiejski podlega głębokim przemianom w wyniku zaniku jednorodnych struktur przestrzennych, zerwania ciągłości kulturowej oraz zachwiania stabilności ekologicznej. 

W tym tak wrażliwym na zmiany krajobrazie przykościelne cmentarze stanowią ważny symbol naszego dziedzictwa kulturowego, dlatego też ważnym jest fakt podjęcia badań dokumentacyjnych dóbr materialnych i duchowych, będących elementem naszej tożsamości regionalnej i narodowej – czytamy w serwisie uczelni. 

Więcej: https://uni.wroc.pl/pol-miliona-na-badanie-wiejskich-cmentarzy/

 

jsz


Humanistyka