Badaczka z Krakowa członkiem Zarządu Stowarzyszenia Studiów Izraelskich

21.06.2021

Dr hab. Joanna Dyduch, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ została wybrana na członka Zarządu Stowarzyszenia Studiów Izraelskich (Association of Israel Studies) – informuje UJ.

Stowarzyszenie Studiów Izraelskich jest międzynarodowym, interdyscyplinarnym stowarzyszeniem naukowym, którego celem jest promowanie podporządkowanych akademickim rygorom badaniom nad współczesnym Izraelem. Organizacja jest zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych. Współpracuje z amerykańskimi i izraelskimi ośrodkami akademickimi, w tym min.: Brandeis University, University of Illinois, University of Maryland i Michigan State University. W 2020 roku liczyło ok. 500 członków.

Dr hab. Joanna Dyduch, prof. UJ pracuje w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Jej zainteresowania badawcze dotyczą studiów izraelskich i europejskich. Jest autorką wielu publikacji na temat polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych w perspektywie teoretycznej i praktycznej, w tym monografii „Europeizacja polskiej polityki zagranicznej w perspektywie realizmu strukturalnego”, oraz książki „Stosunki polsko-izraelskie w latach 1990-2009. Od normalizacji do strategicznego partnerstwa”.

jp


Humanistyka Wydarzenia