Badania naukowców Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu opublikowane w Scientific Reports

27.11.2020

Badacze Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu przeanalizowali zmiany w składzie roślin i pyłku w różnych warstwach torfu w torfowisku Pawski Ług, rezerwacie przyrody w zachodniej Polsce, w pobliżu miejscowości Łagów. Badania opublikowane w Scientific Reports pokazują, jak historyczne zmiany w społeczeństwie ludzkim i gospodarkach mogą zmienić lokalne środowiska.

Na podstawie występowania pyłku grabu w starszych, głębszych warstwach torfu autorzy doszli do wniosku, że Pawski Ług przed zasiedleniem przez Joannitów w 1350 r. był bardzo wilgotnym bagnem, otoczonym pierwotnym lasem.

Zmiany w gospodarowaniu ziemią które wprowadzono w XIV wieku, na początku okresu feudalnego, znacząco wpłynęły na lasy i torfowiska Ziemi Lubuskiej. Odkrycia poznańskich naukowców ilustrują bezpośredni i znaczący wpływ ekonomicznej transformacji Łagowa ze społeczności plemiennej na feudalną na zanik pierwotnej puszczy i przekształcenie bagien – informuje uczelnia.

Więcej: https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/kandydaci/dla-mediow/komunikaty-prasowe/joannites-na-ziemi-lubuskiej

 

jsz


Wydarzenia