Bank Tkanek i Komórek oraz Wytwórnia Farmaceutyczna na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym 

15.02.2023
Pomorski Uniwersytet Medyczny

Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM) w Szczecinie podpisał umowę z Ministerstwem Edukacji i Nauki (MEiN) na realizację inwestycji „Rozbudowa budynku MCD-3 PUM w Szczecinie o Bank Tkanek i Komórek oraz Wytwórnię Farmaceutyczną” – informuje uczelnia.

Powodem inwestycji jest konieczność rozwoju przez jednostki badawcze wydziału farmacji, biotechnologii medycznej i medycyny laboratoryjnej oraz wydział medycyny i stomatologii innowacyjnych procesów produkcyjnych substancji leczniczych w kontrolowanych warunkach, zgodnych z tzw. Dobrą Praktyką Wytwarzania (Good Manufacturing Practice, GMP). 

Jednostka powstanie wskutek dobudowania dwukondygnacyjnego obiektu do budynku Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki nr 3 PUM, który posiada niezbędne urządzenia, przyłącza i zagospodarowanie terenu. Wartość inwestycji to 15 mln zł, w tym 6,5 mln zł dofinansowania z MEiN. Dodatkowo uczelnia planuje złożyć wniosek na dofinansowanie dla odnawialnych źródeł energii na kwotę około 2,5 mln zł.

Więcej: https://www.pum.edu.pl/aktualnosci/ogloszenia/bank_tkanek_i_komorek_oraz_wytwornia_farmaceutyczna_w_pum

 

jsz


Medycyna i biotechnologia