Baza mentorów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dostępna dla polskich naukowców

02.05.2022
Fot. ERC

Europejska Rada do spraw Badań Naukowych (ERC) utworzyła bazę mentorów, składającą się z naukowców, którzy wcześniej zasiadali w panelach oceniających ERC oraz laureatów ERC, w celu wsparcia naukowców aplikujących o granty ERC.

Inicjatywa ma na celu zwiększenia uczestnictwa w grantach ERC instytucji z krajów, które osiągają mniejsze sukcesy w staraniu się o granty z programów ramowych (w tym z Polski).

W Polsce do projektu przystąpiły wspólnie największe agencje finansujące badania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. 

Agencje umożliwiły swoim laureatom spełniającym kryteria aplikowania o grant ERC skorzystanie z ERC Mentoring Initiative i sfinansowanie kosztów udziału w niej ze środków już realizowanych projektów krajowych.

Więcej:
https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/excelence-science/erc-frontier-research/inicjatywa-erc-mentoring

jp


Badania i rozwój