Będzie nowa siedziba wileńskiej Filii Uniwersytetu w Białymstoku

20.09.2022
MEiN

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wziął udział w uroczystości podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę siedziby wileńskiej Filii Uniwersytetu w Białymstoku, na której budowę resort edukacji i nauki przeznaczył 30 mln zł.

Powstanie Filii Uniwersytetu jest ważnym wydarzeniem w relacjach polsko-litewskich na płaszczyźnie edukacji i nauki. Cieszymy się, że Uniwersytet w Białymstoku, jako jedyny w Polsce ma swoją filię poza granicami kraju. Ma to szczególne znaczenie dla Polaków na Litwie – podkreślił podczas wystąpienia minister Przemysław Czarnek.

Od 2007 r. w Wilnie funkcjonuje Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Uniwersytetu w Białymstoku, na którym w ramach studiów licencjackich studenci kształcą się na trzech kierunkach: ekonomii, informatyce i europeistyce, a od 2014 roku również na studiach II stopnia na kierunku ekonomia. Do tej pory studia w wileńskiej filii ukończyło ponad 840 absolwentów.

jp


Szkolnictwo wyższe