„Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”

23.06.2022
Instytut Polityki Energetycznej

VII Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” odbędzie się w formule hybrydowej 12–13 września 2022 r. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Polityki Energetycznej we współpracy z Politechniką Rzeszowską.

Celem konferencji jest wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz szeroko pojętego sektora energii. Utworzenie płaszczyzny do przeprowadzenia dyskusji z udziałem naukowców, ekspertów, przedstawicieli administracji publicznej, spółek energetycznych, organizacji pozarządowych oraz dziennikarzy gospodarczych i studentów przyczyni się do rozwoju dorobku naukowego w tym obszarze wiedzy – informują organizatorzy.

Jednym z głównych wątków tegorocznych dyskusji będzie ocena bezpieczeństwa energetycznego państw wschodniej flanki NATO w kontekście polityki Rosji oraz analiza zmian zachodzących w globalnej polityce energetycznej na skutek wojny w Ukrainie z wyciągnięciem wniosków dla Polski i Europy Zachodniej. 

jp


Wydarzenia