Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu w ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

21.06.2022
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu została włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu wniosku dyrektora biblioteki przez Departament Mecenatu Państwa MKiDN i Bibliotekę Narodową.

Zbiory poznańskiej placówki dotyczą przede wszystkim: kultury fizycznej, wychowania fizycznego, sportu, rehabilitacji, fizjoterapii, turystyki i rekreacji, krajoznawstwa, hotelarstwa, dietetyki, nauk medycznych, o zdrowiu, społecznych, ścisłych i przyrodniczych, humanistycznych w odniesieniu do kultury fizycznej, turystyki i rehabilitacji.

Obecnie księgozbiór biblioteki liczy 74 046 woluminów książek i czasopism oraz 829 jednostek pozostałych zbiorów nieelektronicznych. Biblioteka udostępnia ponadto zbiory elektroniczne: 209 198 tytułów książek, 6 637 tytułów czasopism oraz 38 baz danych, także w ramach licencji krajowych – informuje uczelnia. 

Więcej: https://www.awf.poznan.pl/pl/lista-aktualnosci/newsy-2022/7610-biblioteka-awf-wlaczona-do-ogolnokrajowej-sieci-bibliotecznej

 

jsz


Wydarzenia