Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach włączona do ogólnokrajowej sieci 

23.06.2022
andrianocz/ easyFotostock/East News

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach została włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez departament merytoryczny i Bibliotekę Narodową – informuje uczelnia.

Ogólnokrajowa sieć biblioteczna została utworzona w celu prowadzenia jednolitej działalności bibliotecznej i informacyjnej, umożliwiającej korzystanie z materiałów bibliotecznych i innych źródeł informacji. W skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej wchodzą biblioteki publiczne oraz inne biblioteki włączone decyzją ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Biblioteki w sieci współdziałają w zakresie gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych, działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek a także wymiany i przekazywania materiałów bibliotecznych oraz informacji.

 

jsz


Wydarzenia