Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego zdobyła pieniądze na zabezpieczenie zabytkowego księgozbioru

21.12.2021

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację projektu „Ochrona i zabezpieczenie zabytkowego księgozbioru Zofii i Zygmunta Żuławskich ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego” – informuje uczelnia.

Celem przedsięwzięcia jest kompleksowe zabezpieczenie zagrożonego kwasową degradacją zabytkowego księgozbioru. Kolekcja Zofii i Zygmunta Żuławskich liczy blisko 1700 woluminów książek, projektem objęto niemal 1500 woluminów z lat 1801–1950. Do kluczowych zadań przedsięwzięcia należą: analiza stanu zachowania dzieł, odkwaszanie ksiąg oraz prace renowatorsko-konserwatorskie.

W skład kolekcji książek wchodzą przede wszystkim polonika, dzieła ważne dla literatury, historii i kultury polskiej, w tym pierwsze wydania m.in. dzieł Adama Mickiewicza, a także edycje bibliofilskie. Walory księgozbioru podnoszą XIX-wieczne oprawy ze złoceniami na grzbietach oraz oprawy z I poł. XX wieku.

Więcej: https://us.edu.pl/dofinansowanie-projektu-dot-zabytkowego-ksiegozbioru-ze-zbiorow-biblioteki-us/

 

jsz


Humanistyka