Big Data w analityce społecznej – nowy kierunek studiów na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

05.06.2023
FANATIC STUDIO GARY WATERS/ Science Photo Library RF/East News

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie w roku akademickim 2023/2024 otwiera na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym interdyscyplinarny kierunek studiów II stopnia: big data w analityce społecznej, który łączy w sobie wiedzę z zakresu nauk socjologicznych z najnowszymi technologiami informatycznymi. 

Kształcić będziemy nie tylko analityków, ale nowoczesnych badaczy społecznych, którzy posługując się nowymi narzędziami w świecie rewolucji cyfrowej, a także wykorzystując wiedzę z zakresu socjologii, ekonomii, nauk politycznych, cyberbezpieczeństwa czy psychologii społecznej, będą przyczyniać się do lepszego rozumienia świata społecznego – informuje dr hab. Mikołaj Szołtysek, prof. UKSW, kierownik nowego kierunku studiów. 

Twórcy nowego kierunku studiów na UKSW przewidują, że jego absolwenci, znajdą pracę jako analitycy danych w bankach, firmach doradczych i konsultingowych, eksperci w biznesie i administracji publicznej, a także konsultanci w przedsiębiorstwach. 

jp


Szkolnictwo wyższe