Biokompozyt polimerowy z Politechniki Gdańskiej bliżej wdrożenia do produkcji opakowań

24.12.2021

Politechnika Gdańska zawarła umowę licencyjną z firmą Bio Plast Pom Sp. z o.o., która zamierza wdrożyć biodegradowalny kompozyt polimerowy, powstały na wydziale chemicznym uczelni, do produkcji biodegradowalnych i kompostowalnych opakowań dotychczas wytwarzanych z tworzyw ropopochodnych.

Przedmiotem umowy są innowacyjne biokompozycje polimerowe, otrzymywane z udziałem skrobi termoplastycznej (TPS) pozyskiwanej z mąki ziemniaczanej oraz polilaktydu (PLA), które ze względu na skład i podatność na kompostowanie zaliczają się do grupy materiałów typu „zero waste”. Wynalazek jest chroniony patentem europejskim na terenie Polski, Francji, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii – czytamy w serwisie uczelni.

W dorobku zespołu naukowego Politechniki jest to już druga umowa licencyjna, której przedmiotem są eko-tworzywa. Wcześniej naukowcy opracowali także kolejne warianty biokompozycji polimerowych, w tym taką bez udziału PLA.

Więcej: https://pg.edu.pl/aktualnosci/2021-12/innowacyjna-technologia-z-pg-ma-szanse-zostac-skladnikiem-biodegradowalnych

 

jsz


Innowacje