Blisko 10 mln zł na doktoraty wdrożeniowe w Politechnice Krakowskiej

06.08.2020

W ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” resort nauki zakwalifikował wniosek Politechniki Krakowskiej (PK), który dotyczy realizacji na PK – we współpracy z 19 przedsiębiorstwami – 30 doktoratów wdrożeniowych.

Podstawowym celem programu „Doktorat wdrożeniowy” jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a społeczno-gospodarczym. Jego głównym założeniem jest przygotowanie przez doktoranta rozprawy doktorskiej, która pomoże funkcjonować danemu przedsiębiorstwu. 

Wniosek PK przewiduje realizację 30 doktoratów wdrożeniowych w latach 2020-2024. W ramach kształcenia w Szkole Doktorskiej PK – we współpracy z 19 przedsiębiorstwami – planowane jest przygotowanie rozpraw doktorskich w 6 dyscyplinach naukowych: architektura i urbanistyka (2 doktorantów), automatyka, elektronika i elektrotechnika (1 doktorant), inżynieria chemiczna (4 doktorantów), inżynieria materiałowa (6 doktorantów), inżynieria mechaniczna (4 doktorantów) oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (13 doktorantów). Łączna wnioskowana przez PK kwota dofinansowania wynosi blisko 10 mln zł.

jp


Szkolnictwo wyższe