Blisko 6 mln zł w 11 rundzie programu „Nauka dla społeczeństwa”

02.08.2022
MEiN

Centrum Symulacji Medycznych i Innowacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Fundacja Polski Instytut Evidence Based Medicine, Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki to tylko niektórzy z beneficjentów zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Nauka dla Społeczeństwa”.

W 11 rundzie programu „Nauka dla Społeczeństwa” finansowanie otrzyma 6 projektów zgłoszonych przez 5 podmiotów. Łączna suma środków przeznaczonych na ich realizację wyniesie 5,9 mln złotych.

Program „Nauka dla społeczeństwa” został ogłoszony w lipcu 2021 r. Jego celem jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów ukierunkowanych na budowanie współpracy między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.

Program obejmuje wsparcie finansowe projektów w trzech filarach: Doskonałość naukowa, Nauka dla innowacyjności, Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość.

jp


Wydarzenia