Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska w Szczecinie z akredytacją PCA

28.07.2021

Działające w Akademii Morskiej w Szczecinie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Daje to nowe możliwości prowadzenia specjalistycznych komercyjnych badań i rozwijania współpracy z instytucjami i przedsiębiorstwami.

Szczecińskie laboratorium, powstało w 2015 roku w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Uzyskana akredytacja jest potwierdzeniem kompetencji personelu i wysokiej jakości usług. Certyfikat daje nowe możliwości rozwojowe, ale też zobowiązuje do nieustannego doskonalenia systemu pracy – czytamy w serwisie uczelni.

Dotychczas laboratorium dysponowało świadectwem uznania Polskiego Rejestru Statków w zakresie badań olejów hydraulicznych, smarowych i paliw. Nowo otrzymana akredytacja obejmuje swoim zakresem badania gęstości, lepkości, temperatury zapłonu, zawartości siarki i wody w próbkach paliw ciekłych oraz materiałów smarnych.

Więcej: https://www.am.szczecin.pl/pl/uczelnia/aktualnosci/centrum-badania-paliw-cieczy-roboczych-i-ochrony-rodowiska-akredytowane-przez-polskie-centrum-akredytacji/

 

jsz


Badania i rozwój