Centrum Europejskie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej rozpoczęło działalność

23.10.2018

Sympozjum naukowe „Integracja europejska a prawa człowieka”, które odbyło się 22 października 2018 roku oficjalnie rozpoczęło działalność naukową Centrum Europejskiego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie.

Sympozjum poświęcone było problematyce praw człowieka w kontekście integracji europejskiej, w związku z 25. rocznicą ratyfikowania przez Polskę Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – informuje Katarzyna Skałecka z biura prasowego lubelskiej uczelni.

Powołanie Centrum Europejskiego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej poprzedziło podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy UMCS, Uniwersytetem Lotaryńskim, Uniwersyteckim Centrum Europejskim w Nancy, Instytutem Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego, Czerniowieckim Uniwersytetem Narodowym, Przykarpackim Uniwersytetem Narodowym w Iwano-Frankiwsku oraz Gminą Lublin i Miastem Nancy. Centrum ma prowadzić działalność badawczą i dydaktyczną w zakresie problematyki integracji europejskiej w perspektywie interdyscyplinarnej.

jp


Szkolnictwo wyższe Wydarzenia