Centrum symulacji medycznej dla pielęgniarek w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie

05.08.2022
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Przyszłe pielęgniarki, kształcące się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie, będą poszerzać swoje kompetencje w nowych warunkach. W uczelni otwarto Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej.

Na uruchomienie Centrum i wprowadzenie nowych metod edukacyjnych z użyciem symulacji medycznej uczelnia pozyskała ponad 2,5 mln zł.  Jednostka, w której znalazł się nowoczesny sprzęt edukacyjny, ma służyć poprawie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo.

W Centrum będzie można skorzystać z symulatorów, które mają możliwość odwzorowania podstawowych funkcji życiowych: pulsu, akcji serca, dźwięków oddechowych. Sprzęt ten pomoże w osiągnięciu sprawności manualnej, zdobywaniu określonej umiejętności, np. zakładania obwodowego dostępu naczyniowego. W trakcie symulacji niskiej wierności głównym celem są z kolei ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu medycznego oraz trenażera/symulatora.

Więcej: https://pwsz.glogow.pl/monoprofilowe-centrum-symulacji-medycznej-oficjalnie-otwarte/

 

jsz


Medycyna i biotechnologia